Subnavigatie
14 June 2024

''Kindcentrum De Pionier, Dokkum Een rond gebouw dat binnen en buiten verbindt.''


Geruime tijd geleden werd in Dokkum de nieuwbouwwijk de Trije Terpen gerealiseerd, inclusief een school in tijdelijke noodlokalen. Er moest eerst gekeken worden of de school bestaansrecht had. Toen dat het geval bleek, kon na een aantal jaren de aanvraag voor een nieuw te bouwen kindcentrum gestart worden. De peuteropvang, de kinderopvang, een basisschool en buitenschoolse opvang werden samengevoegd tot kindcentrum De Pionier.

De overkoepelende scholenstichting Arlanta stond van meet af aan in nauw contact met het Onderwijsbureau Meppel. Dit bureau ontzorgt scholen onder andere in de procesbegeleiding bij huisvesting en on- derhoud. Adviseur onderwijshuisvesting Wietze From: ‘Na overleg met het schoolbestuur en B&W van gemeente Noardeast-Fryslân kon het nieuwbouwplan in de gemeenteraad gebracht worden. Daaraan voorafgaand hebben wij eerst alle docenten gevraagd naar hun wensen voor een nieuwe school. Immers, zonder visie van de mensen die daar moeten werken, geen fundering.’

Omgevingsmanagement

Het plan moest natuurlijk passen binnen het bestemmingsplan en vooral in de woonwijk. De buurtbewoners werden daarom uitgenodigd om zich vanaf het begin te laten informeren over het project en de vervolgstappen. David Hoogsteen, projectleider bij Bouwbedrijf Kolt- hof uit Stiens:

‘Dat zorgde ervoor dat wij eerst met een omgevingsmanagementplan moesten komen. De nieuwbouw kwam dicht tegen de noodlokalen aan.’ In verband met de veiligheid werden tijdens de bouw bij grote transporten verkeersregelaars ingezet.

Betrokkenheid

‘Naast de bekende bouwhekken hebben we ook bouwschuttingen geplaatst in verband met de geluidseisen voor de naastliggende school. Tja, maar toen moesten we kijkgaten gaan maken...’, lacht Hoogsteen. De kinderen waren erg nieuwsgierig naar de bouwwerkzaamheden, dus werden er ook geregeld excursies georganiseerd. ‘Wij hebben eerst 60 veiligheidshelmpjes besteld voor de kinderen, ze vonden het prachtig om een kijkje te nemen’, vertelt Hoogsteen. Daarnaast werden ook de buurtbewoners nauw betrokken bij het proces. Vanaf het begin van het traject was er een apart meldpunt bij het bouwbedrijf waar omwonenden vragen en opmerkingen kwijt konden. De bewoners-


‘Zonder visie geen fundering' - Wietze From 

bijeenkomsten zorgden ook voor input. From zegt daarover: ‘Want hoe kan het gebouw na schooltijd ook functioneel zijn? Ook het be- staande speelpleintje in de buurt is geïnte- greerd met het plein rondom het nieuwe kindcentrum.’

Binnenkijken

Adema Architecten heeft er een functioneel, alzijdig gebouw van gemaakt. Daarbij zijn de lokalen allemaal rond de centrale patio ge- plaatst. ‘Het zorgt voor ruime lichtinval en de jongere kinderen kunnen makkelijk bin- nenkijken bij lokalen van de oudere groepen; voor de ontwikkeling van de kinderen een groot pluspunt’, aldus From. Hoogsteen vult aan: ‘Adema Architecten heeft een hybride bouwsysteem toegepast, dat door ons uitge- voerd is. Een deel daarvan is traditioneel ge- bouwd; betonfundering, kalkzandsteen op- gemetseld en een betonnen dak. Dat is alleen

de buitenste ring. De binnenste ring van het gebouw is een staalconstructie waar het dak op rust. Het is een goedkopere, maar vooral lichtere vorm van bouwen. Een hele bewuste keuze in de nieuwbouw van het kindcentrum.’

 

 
 

‘Verlichting gekoppeld aan inbraakinstallatie' - Herre de Witte

Slimme verlichting

‘Het gebouw voldoet aan de eisen van Frisse Scholen’, vertelt Herre de Witte van Bijlstra Installaties. ‘Maar we hebben ook een paar innovaties meegenomen in het project. Naast de zonnepanelen op het dak en de warmtepom- pen is er bijvoorbeeld automatische zonwering geïnstalleerd. En de verlichting is gekoppeld aan de inbraakinstallatie. Alle lichten gaan automatisch uit wanneer er niemand aanwezig is in de lokalen. Dit werkt ook wanneer er ’s avonds gebruik wordt gemaakt van de lokalen: alleen het deel van de school dat wordt gebruikt, is dan verlicht.’


 

‘Een hybride bouwsysteem toegepast’ - David Hoogsteen

Groen

De vrij traditionele bouw is degelijk en lijkt eenvoudig. De kwalitatief hoogwaardige materialen maken het gebouw toekomstbestendig. De binnenschil van het gebouw is luchtdicht en geïsoleerd, de buitenkant is rondom voorzien van geglazuurde accentstenen. Deze groene stenen komen terug in de plint, in de verticale speklagen en in de strooistenen, waardoor de gevel verbinding heeft met de groene omgeving. Op ie- dere hoek rondom de school is een boom te zien. Hoogsteen: ‘De plattegrond van de fundering doet denken aan de kademuren van een bolwerk. Net als de bolwerken van Dokkum.’ De Witte vult aan: ‘Aan alle details is gedacht. Zo liggen de zonnepanelen als het ware verstopt achter een kleine, opstaande rand.’

De aanleg van nutsvoorzieningen zorgde voor wat oponthoud in de beginfase van het project. ‘De nutsvoorzieningen moesten dwars over het perceel met noodlokalen omgelegd worden, en de noodvoorziening van de stroom werd uit de naburige wijk gehaald’, legt From uit. ‘De gemeente Noardeast-Fryslân heeft daarin haar medewerking verleend’, aldus From. Kindcentrum De Pionier is voor de meivakantie in gebruik genomen, nog geen jaar na de feestelijke start van de bouw.

Bouwteamleden
Opdrachtgever : Stichting Arlanta
Architect : Adema Architecten
Constructeur : Van Wijnen Engineering Drachten
Aannemer : Bouwbedrijf Kolthof 
Installateur : Bijlstra Installaties

Onderaannemers & leveranciers
Uitbloeiingsarme Doorstrijkmortel : Remix Droge Mortel
Deuren, Toegangscontrole, Hang- en sluitwerk : Raadsma

 
Bron: 
Terug naar overzicht

Mis onze aanbiedingen en speciale acties niet! Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.